Jov 27:19

pag-aaral

     

19 Bogat će umreti, a neće biti pribran; otvoriće oči a ničega neće biti.