Jov 27:18

pag-aaral

     

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.