Jov 27:17

pag-aaral

     

17 Šta nabavi, obući će pravednik, i srebro će deliti bezazleni.