Jov 27:11

pag-aaral

     

11 Učim vas ruci Božjoj, i kako je u Svemogućeg ne tajim.