Dela apostolska 2:1

pag-aaral

                 |

1 I kad se navrši pedeset dana behu zajedno svi apostoli jednodušno.