2 Samuel 9:4

Pag-aralan ang Malalim na Kahulugan

              

4 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S ὁ- A--NSM βασιλεύς-N3V-NSM ποῦ-D οὗτος- D--NSM καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *σιβα-N---NSM πρός-P ὁ- A--ASM βασιλεύς-N3V-ASM ἰδού-I ἐν-P οἶκος-N2--DSM *μαχιρ-N---GSM υἱός-N2--GSM *αμιηλ-N---GSM ἐκ-P ὁ- A--GSF *λαδαβαρ-N---GSF

   Pag-aralan ang Malalim na Kahulugan
Kaugnay na Bagong Kristiyanong Puna

  Mga kwento at kanilang kahulugan:

  Mga Kaugnay na Libro  (Ipakita lahat)


Lumukso sa Katulad na Mga Talata ng Bibliya

2 Samuel 17:27


Isalin: