Psalmės 44:25

pag-aaral

     

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.