Psalmės 15

pag-aaral

         |

1 Viešpatie, kas gali pasilikti Tavo palapinėje ir gyventi Tavo šventajame kalne?

2 Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;

3 kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;

4 kuris paniekintąjį smerkia, o Viešpaties bijančius gerbia; kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištesi;

5 kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti, nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Kas šitaip elgiasi, niekada nesusvyruos.

Scroll to see more.