הושע 2:1

pag-aaral

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃