מלאכי 3:24

pag-aaral

          |

24 והשיב לב־אבות על־בנים ולב בנים על־אבותם פן־אבוא והכיתי את־הארץ חרם׃