Λευιτικόν 10:2

Study

              

2 Και εξηλθε πυρ παρα του Κυριου και κατεφαγεν αυτους· και απεθανον εμπροσθεν του Κυριου.


Puna sa talatang ito  

Ni Henry MacLagan

Verse 2. And therefore the lusts of self-love, the torments from which the wicked attribute to the Lord, entirely consume them, and they are fully vastated as to all good and truth.    Pag-aralan ang Malalim na Kahulugan

Isalin: