Θλίψεις 5:14

pag-aaral

       

14 Οι πρεσβυτεροι επαυσαν απο των πυλων, οι νεοι απο των ασματων αυτων.