Θλίψεις 5:13

pag-aaral

       

13 Οι νεοι υπεβληθησαν εις το αλεσμα, και τα παιδια επεσον υπο τα ξυλα.