2 Χρονικά 11:9

pag-aaral

       

9 και την Αδωραιμ και την Λαχεις και την Αζηκα