2 Χρονικά 11:6

pag-aaral

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε