2 Χρονικά 11:19

pag-aaral

     

19 ητις εγεννησεν εις αυτον υιους, τον Ιεους και τον Σαμαριαν και τον Ζααμ.