Esther 2:18

pag-aaral

       

18 Ja kuningas teki kaikille päämiehillensä ja palvelioillensa suuret pidot, ja ne pidot olivat Esterin tähden; ja hän teki maakunnille levon, ja antoi lahjoja kuninkaan varan jälkeen.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)