Amos 8:1

pag-aaral

                 |

1 Herra, Herra osoitti minulle näyssä, ja katso, siellä oli kori suvituloa.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)