Žalmy 54:6

pag-aaral

              |

6 Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého.