Žalmy 20:8

pag-aaral

       

8 Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.