Žalmy 20:5

pag-aaral

       

5 Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.