Pláč Jeremjášův 4:5

pag-aaral

       

5 Ti, kteříž jídali rozkošné krmě, hynou na ulicích; kteříž chováni byli v šarlatě, octli se v hnoji.