Jób 40:13

pag-aaral

     

13 Kosti jeho jako trouby měděné, hnátové jeho jako sochor železný.