Matthew 23

Study

          |

1 ⲦⲞⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

2 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲦⲔⲀⲐⲈⲆⲢⲀ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ.

3 ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲢⲒⲤⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠⲢⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲔⲀⲦⲀⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ ⲤⲈϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ.

4 ⲤⲈⲘⲞⲨⲢ ⲆⲈ ⲚϨⲈⲚⲈⲦⲠⲰ ⲈⲨϨⲞⲢϢ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲘⲞⲔϨ ⲚϤⲒⲦⲞⲨ. ⲤⲈⲦⲀⲖⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲚⲚⲀϨⲂⲈ ⲚⲚⲈⲢⲰⲘⲈ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲔⲒⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲨⲦⲎⲎⲂⲈ.

5 ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲤⲈⲞⲨⲰϢⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲪⲨⲖⲀⲔⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲔⲰ ⲚⲚⲈⲨⲦⲰⲦⲈ ⲈⲚⲀⲀⲀⲨ.

6 ⲤⲈⲘⲈ ⲆⲈ ⲚⲘⲘⲀ ⲚⲚⲞϪⲞⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀ ⲚⲈϨⲘⲞⲞⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ.

7 ⲘⲚ ⲚⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲀⲄⲞⲢⲀ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ.

8 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲚⲤⲀϨ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲚⲤⲚⲎⲨ.

9 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲘⲞⲨⲦⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲈⲒⲰⲦ ϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

10 ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ. ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

11 ⲠⲚⲞϬ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ.

12 ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲒⲤⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲈⲚⲀⲐⲂⲂⲒⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲐⲂⲂⲒⲞϤ ⲤⲈⲚⲀϪⲀⲤⲦϤ.

13 ⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϢⲦⲀⲘ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲚⲂⲎⲔ ⲀⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲦⲂⲎⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ.

14 [--]

15 ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨϢⲦ ⲚⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲦϢⲞⲨⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞⲨⲀ ⲘⲠⲢⲞⲤⲨⲖⲎⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒⲢⲈ ϢⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲀϤ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ ⲈϤⲔⲎⲂ ⲈⲢⲰⲦⲚ.

16 ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲚϪⲀⲨⲘⲞⲈⲒⲦ. ⲚⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲰⲢⲔ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲠⲈ. ⲠⲈⲦⲚⲀⲰⲢⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲂ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ.

17 ⲚⲤⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲚⲂⲖⲖⲈ. ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲚⲞϬ. ⲠⲚⲞⲨⲂ ⲠⲈ ϪⲚⲠⲢⲠⲈ ⲠⲈⲦⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲂ.

18 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲰⲢⲔ ⲘⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲠⲈ. ⲠⲈⲦⲚⲀⲰⲢⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲠⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈⲦϨⲒϪⲰϤ ⲞⲨⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ.

19 ⲚⲤⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲚⲂⲖⲖⲈ. ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲚⲞϬ ⲠⲆⲰⲢⲞⲚ ⲠⲈ ϪⲚⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲠⲈⲦⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲆⲰⲢⲞⲚ.

20 ⲠⲈⲦⲚⲀⲰⲢⲔ ϬⲈ ⲘⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ϤⲰⲢⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲞⲨⲎϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ.

21 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲰⲢⲔ ⲘⲠⲢⲠⲈ ϤⲰⲢⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

22 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲰⲢⲔ ⲚⲦⲠⲈ ϤⲰⲢⲔ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ.

23 ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϮ ⲘⲠⲢⲈⲘⲎⲦ ⲘⲠϨⲀϬⲒⲚ ⲚⲤⲦⲞⲒ ⲘⲚ ⲠⲈⲘⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲠⲦⲀⲠⲚ ⲚⲈⲦϨⲞⲢϢ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠϨⲀⲠ ⲘⲚ ⲠⲚⲀ ⲘⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈϢϢⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲠⲈ ⲈⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲘⲔⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀⲦⲎⲨⲦⲚ.

24 ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲚϪⲀⲨⲘⲞⲈⲒⲦ ⲚⲈⲦⲐⲖⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦϢⲞⲖⲘⲈⲤ ⲈⲦⲰⲘⲔ ⲘⲠϬⲀⲘⲞⲨⲖ.

25 ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲤⲀⲘⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲠⲞⲦ ⲘⲚ ⲠⲠⲒⲚⲀⲜ. ⲠⲈⲨϨⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲈϨ ⲚⲦⲰⲢⲠ ϨⲒⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ.

26 ⲠⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲠⲂⲖⲖⲈ ⲦⲂⲂⲞ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲤⲀⲚϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲀⲠⲞⲦ ⲘⲚ ⲠⲠⲒⲚⲀⲜ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲠⲈⲨⲔⲈⲤⲀⲘⲂⲞⲖ ϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲦⲂⲂⲎⲨ.

27 ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲦⲀⲪⲞⲤ ⲈⲦϪⲎϨ. ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲘⲈⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲤⲀⲘⲂⲞⲖ ⲈⲢⲈⲠⲈⲨⲤⲀ ⲚϨⲞⲨⲚ ⲘⲈϨ ⲚⲔⲀⲤ ⲚⲔⲰⲰⲤ ϨⲒⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ.

28 ⲦⲀⲒ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚϨⲈ. ϨⲒⲂⲞⲖ ⲘⲈⲚ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ϨⲰⲤ ⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈⲦⲚⲤⲀⲚϨⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲈϨ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ϨⲒⲀⲚⲞⲘⲒⲀ.

29 ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲔⲰⲦ ⲚⲚⲦⲀⲪⲞⲤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲦⲤⲀⲚⲞ ⲚⲘϨⲀⲀⲨ ⲚⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ.

30 ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲚⲈⲚⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ⲈⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

31 ϨⲰⲤⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨϨⲰⲦⲂ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

32 ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲦⲈ.

33 ⲚϨⲞϤ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲈϨⲂⲰ. ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲚⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ.

34 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲚⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚϨⲈⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲞⲨ ϪⲒⲚⲈⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲠⲞⲖⲒⲤ.

35 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲤⲚⲞϤ ⲚⲒⲘ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲈⲀⲨⲠⲀϨⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ϪⲘⲠⲔⲀϨ. ϪⲒⲚⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲀⲂⲈⲖ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲂⲀⲢⲀⲬⲒⲀⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϨⲞⲦⲂⲈϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲢⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ.

36 ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲒⲄⲈⲚⲈⲀ.

37 ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲦⲈⲦϨⲰⲦⲂ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦϨⲒⲰⲚⲈ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲞⲞⲨⲤⲞⲨ ϢⲀⲢⲞⲤ. ϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲀⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲀⲖⲎⲦ ⲚϢⲀϤⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲤ ϨⲀⲚⲈϤⲦⲎⲚϨ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ.

38 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲒ ⲔⲎ ⲚⲎⲦⲚ.

39 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ϢⲀⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

  
Scroll to see more.