The New Christian Canon på 9 månader.


"Still life with Bible", by Vincent van Gogh

Den nya kristna kanonen är baserad på Swedenborgs lista över Ordet böcker än innehåller en kontinuerlig intern betydelse. utesluter apokrifterna, böckerna från Ruth, Ester, Job, Krönikar, Predikaren, Salomons sång, bokstäverna från Paulus, James, Peter och John och några andra. Kapiteluppdelningen är baserad på en översikt som tillhandahålls av Heartlight.org, även om vi inte menar att antyda att de stöder den lilla kanonidén - de gör det säkert inte - men de har gjort ett bra jobb med att dela läsningen till förnuftig bitar.


Planens längd: 270 dagar
Genomsnittlig daglig lästid (i minuter): 10
Status: Ännu inte påbörjad

Starta