Reading Plans > Läs Bibeln om ett år

Läs Bibeln om ett år


The Lord is My Shepherd

Läs Bibeln om ett år. Här är en plan som hjälper dig att läsa hela Bibeln på 365 dagar. Denna plan täcker alla böcker i den vanliga protestantiska bibeln. Bibeln är förmodligen den mest inflytelserika boken i historien; även om du har tvivel om det är det vettigt att se vad det handlar om! Denna plan är baserad på en översikt från Heartlight.org.


Plan length: 365 days
Average daily reading time (in minutes): 10
Status: Not yet started

Start


Översätt: