Pathways > Världsfred > Fred är bra

Fred är bra

Läs vad Ordet säger om fred; det är en inspirerande sak att göra.


Vad säger Bibeln om fred?

"söka fred och förfölj den."

Eddie Rickenbackers fågelperspektiv av fred

Detta kommer inte från Bibeln, men ... det är bra. Det hände för 100 år sedan. Det måste stanna hos oss.

Peace on Earth

"Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men!" (A Christmas Doctrinal Class by Rev. Andrew Dibb)


Översätt: