Pathways > Världsfred

Världsfred


Världsfred. De flesta vill verkligen ha det. Det var nyligen Veterans Day i USA och Remembrance Day i det brittiska samväldet. Vi hedrar våra krigare - och - vad de flesta av dem ville var fred.

Läs vad Ordet säger om fred; det är en inspirerande sak att göra.

Utforska


Översätt: