Pathways > Vad gör du i ditt liv?

Vad gör du i ditt liv?


För var och en av oss finns det en väg i rätt riktning och det är öppet för oss att följa. Om vi följer det, tillåter vi Herren att växa nya, goda, kärleksfulla i våra hjärtan, och - i slutändan - vår vägledande kärlek kommer att vara en kärlek till Herren och grannen, och vi kommer att acceptera frälsning.

Vad betyder det att vara moralisk? Att leva ett moraliskt liv är att vara en god medborgare och agera på ett ärligt sätt. Men det gör en skillnad om det finns andligt bra som ligger bakom det, eller inte.

Utforska

Teologin måste alltid grundas i livet. Hur gör vi fortsätta att göra det vi tror på?

Utforska

Vi är födda med många inbyggda drag och tendenser. Alla människor har vissa tendenser till ondska - vissa själviska kärlekar. De dyker upp ganska tidigt. Tänk "de fruktansvärda tvåarna". De stannar hos oss, ihärdigt. Det finns också en del av våra sinnen som kan stiga över den själviskheten och be Herren om styrkan att bekämpa de onda kärleken. När vi gör det börjar vi på vägen till förnyelse eller återfödelse.

Utforska

Den nya kristna tanken betonar processer - processen med att undvika det onda, processen att lära sig sanningar, processen att få dig att utveckla goda vanor. En viktig process - och tankesätt - är att vara användbar.

Utforska


Översätt: