Pathways > Ny kristen tanke

Ny kristen tanke


För att förstå den nya kristna tanken, som är ganska bred, är en användbar metod att se dess sanningar vara grupperade i 5 huvuddoktriner: HERREN, Ordet, förnyelse, himmel och konjugial kärlek eller idealiskt äktenskap. Ta reda på hur allt fungerar och utforska vissa "verktygsdoktriner" också.