Pathways > Äktenskap och familj

Äktenskap och familj


Vad lär Bibeln som rör äktenskap och familjer? Vilka är de nya kristna lärdomarna som gäller?


Översätt: