Pathways > Äktenskap och familj

Äktenskap och familj


Vad lär Bibeln som rör äktenskap och familjer? Vilka är de nya kristna lärdomarna som gäller?

Spelar det någon roll vad en person tror om vad som är rätt och vad som är fel? Eller spelar det någon roll hur en person agerar? Visst gör det. Har Ordet något användbart att säga om det? Ja. Ja det gör det.

Utforska

Är människor i grund och botten bra? Eller i grund och botten ondska? Eller en blandning? Är vi andliga varelser? Eller bara "slumpmässiga kollokationer av molekyler"? Hur arbetar vi?

Utforska


Översätt: