Pathways > Gör känsla för saker > Herren

Herren

Finns det en gud? Om inte, vad skulle det betyda för oss? Om så är fallet, vad betyder det för oss? Läran (strukturerat tänkande) om Herren är en av de viktigaste sakerna vi behöver ha om vi ska förstå hur vi ska leva våra liv. Låt oss ta en titt på detta grundläggande ämne.


Om Gud (Herren)

Hur är Gud? Vilken typ av varelse kan skapa och upprätthålla universum? Från atomer till parsecs. För miljarder år. Och varför?

helig ande

Ny kristen undervisning betraktar den Helige Ande som en kraft eller aktivitet som kommer från Gud - inte en separat varelse. Detta överensstämmer med vår vardagliga förståelse av "ande" som en projicering av någons personlighet.

Sonen

Kristna har förundrat sig över Jesu Kristi natur sedan början av den kristna kyrkan. Herren, i sin kroppsliga form som Jesus Kristus, kallas ofta i Bibeln som Guds Son och människosonen, och ibland som Marias son. Vad tänker det nya kristna om detta ämne?


Översätt: