Pathways > Gör känsla för saker > Frälsning

Frälsning

Det skulle vara väldigt trevligt att "veta" att du är räddad. Många kristna tror att du är frälst om du accepterar Jesus Kristus som din personliga frälsare - och i en mening är det sant. Om du verkligen accepterar Jesus Kristus, och du lever på det sätt han berättade för oss - att undvika ondska, älska Herren och älska grannen - öppnar du dig själv för att få hans kärlek.


Förbund, ömsesidighet och konjunktion

Förbund, ömsesidighet och konjunktion är tre delar av processen för vår andliga återfödelse.

As-of-själv

"Som-av-jaget" är ett viktigt doktrinalt begrepp i den nya kristna teologin.

Födas på nytt?

Vad Bibeln säger om ... Vem är räddad?


Översätt: