Pathways > Bevis för Gud

Bevis för Gud


Säg att du är agnostiker. Eller ateist. Eller tveksam, skeptisk, eller om du bara vill bedöma de tillgängliga uppgifterna. Finns det en Gud? Ta en titt...