Pathways > Att vara användbar

Att vara användbar


Thomas Jefferson skrev om en oförstörbar rätt till strävan efter lycka. Jordan Peterson, den nyberömda kanadensiska psykologen, skriver om vikten av att ta ansvar - och att göra något positivt och värdefullt är vad vi borde sträva efter. Emanuel Swedenborg skrev om att vara användbar - och hur denna ansträngning leder till andlig framsteg.

Vad betyder det att vara moralisk? Att leva ett moraliskt liv är att vara en god medborgare och agera på ett ärligt sätt. Men det gör en skillnad om det finns andligt bra som ligger bakom det, eller inte.

Utforska

Den nya kristna tanken betonar processer - processen med att undvika det onda, processen att lära sig sanningar, processen att få dig att utveckla goda vanor. En viktig process - och tankesätt - är att vara användbar.

Utforska

Är människor i grund och botten bra? Eller i grund och botten ondska? Eller en blandning? Är vi andliga varelser? Eller bara "slumpmässiga kollokationer av molekyler"? Hur arbetar vi?

Utforska


Översätt: