Pathways > Om Bibeln

Om Bibeln


Är Bibeln verkligen Guds ord? Under tusentals år har det bevarats, lästs och uppskattats. Vad vet vi om det? Hur närmar vi oss det?

Berättelserna i Bibeln är djupt inbäddade i västerländsk kultur, och några av dess tidigaste arketypiska berättelser återges i många kulturer. Här är ett prov som innehåller några som är ...

Utforska

Bibeln innehåller många "böcker". Genesis, den första och äldsta, innehåller berättelser från en muntlig tradition som kanske är 12 000 år gammal. De fem första böckerna sägs ha skrivits av Moses - eller åtminstone ledde eller inledde det projektet. Det finns böcker av profeter, och om kungar och historier, och den mycket älskade Psalms-boken, och sedan de fyra evangelierna och mer.

Utforska

I en berättelse från Exodus Book får Mose de tio buden från Jehova på Sinai-berget. De är skrivna med Jehovas finger på två stenbord.

Utforska


Översätt: