Vad är poängen?

      By New Christian Bible Study Staff (machine translated into svenska)
Visa videon i ett nytt fönster

This video is a product of the New Christian Bible Study Corporation. Follow this link for more information and more explanations - text, pictures, audio files, and videos: www.newchristianbiblestudy.org

Jesus answers the rich young mans question; what shall I do to inherit eternal life?

Här är vi .... människor. Vi är smarta, begåvade, uppfinningsrika, produktiva och kan andlig medvetenhet. Finns det en anledning till det? Eller är vi, som Bertrand Russell sa, bara "oavsiktliga kollokationer av atomer"?

Den nya kristna uppfattningen är att Gud skapade det fysiska universum som ett slags underlag, en grundläggande plats, där fria, rationella människor kan leva och ha en chans att uppnå andlig utveckling. Som en del av skapelsen skapade Gud också ett andligt universum - ett annat plan lika verkligt som det fysiska - där fria rationella människor kan fortsätta leva efter att deras fysiska kroppar dör.

Om så är fallet, vad ska vi göra? I huvudsak är vårt jobb att göra ett övergripande val om vi ska gå för andlig frihet, med Guds hjälp eller om att avvisa hans ledning och gå vår egen väg, vilket slutar med att vi blir för slavade av vår egen onda kärlek. Det stora övergripande valet byggs upp av tusentals vardagliga val.

Som referens, här är många exempel där Bibeln stöder idén om himmel och evigt liv: Johannes 14: 2, Matteus 6: 9, och Luk 18:29.


Översätt: