Three Feasts


Detta är originaltexten av: Three Feasts av New Christian Bible Study Staff

Beskrivning:

The Children of Israel were commanded to hold three feasts each year, including two for harvests. Why? Should we still do that?

Skapad eller översatt av: New Christian Bible Study Staff

Datum skapat: 2014

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer


Föreslagen citation:

Three Feasts. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: