Supplements on the Last Judgment and the Spiritual World (New Century Edition)


Detta är en översättning av: Continuatio de Ultimo Judicio av Swedenborg, Emanuel

Översatt till English


Beskrivning:

This book supplements two of Swedenborg's earlier works, "The Last Judgment" and "Heaven and Hell".

Om denna översättning:

This book supplements two of Swedenborg's earlier works, "The Last Judgment" and "Heaven and Hell".

Datum skapat: 2020

Tillskriven: Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Copyright: Swedenborg Foundation

Copyright by the Swedenborg Foundation, West Chester, Pennsylvania. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://www.swedenborg.com


Föreslagen citation:

Supplements on the Last Judgment and the Spiritual World. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka