Spiritual Experiences (Odhner and Nemitz translation)


Detta är en översättning av: Experientiae Spirituales av Emanuel Swedenborg

Originalet av detta verk var ursprungligen inte utgivet av denna författare.

Översatt till English av Kurt P. Nemitz and Durban Odhner


Beskrivning:

In these manuscripts, Swedenborg logged his experiences in the spiritual world and his reflections about them. They were unpublished until the mid-1800s.

Om denna översättning:

In these manuscripts, Swedenborg logged his experiences in the spiritual world, and his reflections about them. They were unpublished until the mid-1800s.

Skapad eller översatt av: Kurt P. Nemitz and Durban Odhner

Datum skapat: 1998

Tillskriven: Thanks to the Academy of the New Church, and Bryn Athyn College, for the permission to use this translation.

Copyright: Academy of the New Church

Copyright by the Academy of the New Church. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://brynathyn.edu


Publiceringsdata:

Utgiven: 1998 i Bryn Athyn, PA, USA av Academy of the New Church


Föreslagen citation:

Spiritual Experiences. [Written in 1748-1764, not published by the author.] Translated by Kurt P. Nemitz and Durban Odhner. Bryn Athyn, PA, USA: Academy of the New Church, 1998. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back