Secrets of Heaven (New Century Edition, Cooper)


Detta är en översättning av: Arcana Coelestia av Emanuel Swedenborg

Översatt till English av Lisa Hyatt Cooper


Beskrivning:

This work explains the inner meaning of Genesis and Exodus. Chapter overviews are underpinned by analysis of the symbolism of Bible words.

Om denna översättning:

This work explains the inner meaning of Genesis and Exodus. Chapter overviews are underpinned by analysis of the symbolism of Bible words.

Skapad eller översatt av: Lisa Hyatt Cooper

Datum skapat: 2008, 2013

Tillskriven: Many thanks to the Swedenborg Foundation and its New Century Edition team.

Copyright: Swedenborg Foundation

Copyright for Volume 1 (Sections 1-946 and 2013 for Volume 2, (Sections 947-1885). Copyright by the Swedenborg Foundation, West Chester, Pennsylvania. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://swedenborg.com/


Publiceringsdata:

Utgiven: 2008 i West Chester, PA av Swedenborg Foundation som en del av 'Secrets of Heaven

Utgiven under namnet: Secrets of Heaven (Volume 1).

ISBN: 9780877854869

759 sidor


Föreslagen citation:

Secrets of Heaven. Translated by Lisa Hyatt Cooper. West Chester, PA: Swedenborg Foundation, 2008. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back