Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


Detta är en översättning av: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions av Jared Buss

maskinöversatt till isiZulu

Beskrivning:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

Datum skapat: 2023

Tillskriven: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer

Om: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Föreslagen citation:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka