Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)


Detta är en översättning av: De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Caelesti av Emanuel Swedenborg

Översatt till Nederlands av Guus Janssens


Beskrivning:

This is an overview of New Christian theology, including such topics as love, faith, repentance, reformation and rebirth, the nature of the Word and more.

Om denna översättning:

Dit is een overzicht van de Nieuwe Christelijke theologie, met onderwerpen als liefde, geloof, berouw, reformatie en wedergeboorte, de aard van het Woord en meer.

Skapad eller översatt av: Guus Janssens

Datum skapat: 2006

Tillskriven: Published by Swedenborg Boekhuis.

Copyright: Swedenborg Boekhuis NL

Copyright by Swedenborgiana Magazine. All rights reserved by the publisher.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: http://swedenborg.nl


Föreslagen citation:

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer. Translated by Guus Janssens. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: