On the Road to Emmaus


Detta är originaltexten av: Walking with the Lord on the Road to Emmaus av Joe David

Beskrivning:

After his resurrection, Jesus appeared to two of his disciples while they were walking to the village of Emmaus. They didn't recognize him at first.

Skapad eller översatt av: Joe David

Datum skapat: 2018

All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer


Föreslagen citation:

On the Road to Emmaus. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: