Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


Detta är en översättning av: Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma av Swedenborg, Emanuel

Översatt till Svenska


Beskrivning:

What are we supposed to do with our lives? This little work explains the steps towards regeneration and how we can clear the ground and allow the Lord to implant and nurture a good set of loves within us. It's a practical book; a how-to guide to eternal happiness.

Om denna översättning:

Vad ska vi göra med våra liv? Det här lilla verket förklarar stegen mot förnyelse och hur vi kan rensa marken och låta Herren inplantera och vårda en god kärlek inom oss. Det är en praktisk bok; en hur man gör för att uppnå evig lycka.

Datum skapat: 1918

Licens: Used with permission - se termer

Om: På grund av De tio budordens föreskrifter Ett verk av Emanuel Swedenborg Från Latinska skriften översatt av C. J. N. Manby Pastor i Nya Kyrkans Svenska Forsamling Stockolm Nykyrkliga Bokförlaget 1918 [Första latinska upplagan av detta verk trycktes i Amsterdam 1763] Stockholm Svenska Tryckeriaktiebolaget 1918


Föreslagen citation:

Leverneslära för Nya Jerusalem. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka