Last Judgment (Posthumous) (Rogers translation)


Detta är en översättning av: De Ultimo Judicio (post) av Emanuel Swedenborg

Originalet av detta verk var ursprungligen inte utgivet av denna författare.

Översatt till English av N. Bruce Rogers


Beskrivning:

This work, not published by Swedenborg, was a draft for the work entitled "Continuatio de Ultimo Judicio".

Om denna översättning:

This manuscript was a draft for the published work, "A Continuation concerning the Last Judgment".

Skapad eller översatt av: N. Bruce Rogers

Datum skapat: 1997

Tillskriven: Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.

Copyright: General Church of the New Jerusalem

Copyright General Church of the New Jerusalem. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer

Erhållen från: https://newchurch.org


Publiceringsdata:

Utgiven: 1997 i Bryn Athyn, PA, USA av General Church of the New Jerusalem som en del av 'Three Short Works


Föreslagen citation:

Last Judgment (Posthumous). [Written in 1762, not published by the author.] Translated by N. Bruce Rogers. Bryn Athyn, PA, USA: General Church of the New Jerusalem, 1997. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back