Ta av dina skor!


Detta är en översättning av: Take off your shoes! av New Christian Bible Study Staff

Översatt till Svenska av The NCBSP AI team


Beskrivning:

När Joshua hade lett Israels barn till Kanaans land dök en ängel upp för honom och bad honom ta av sig skorna eftersom han befann sig på helig mark. En liknande sak hade hänt med Moses 40 år tidigare. Ta av dina skor...

Skapad eller översatt av: The NCBSP AI team

Datum skapat: 2020

Tillskriven: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer


Föreslagen citation:

Ta av dina skor!. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back