Exploring the Meaning of Judges 11


Detta är en översättning av: Exploring the Meaning of Judges 11

Översatt till English av Julian Duckworth


Beskrivning:

Exploring the Meaning of Judges 11

Om denna översättning:

Exploring the Meaning of Judges 11

Skapad eller översatt av: Julian Duckworth

Datum skapat: 2020

Tillskriven: Thanks to Julian Duckworth

Copyright: Rev. Julian Duckworth

Copyright by the author. All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer


Föreslagen citation:

Exploring the Meaning of Judges 11. Translated by Julian Duckworth. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back