Exploring the Meaning of Genesis 45


Detta är en översättning av: Exploring the Meaning of Genesis 45

Översatt till English av Helen Kennedy


Beskrivning:

Exploring the Meaning of Genesis 45

Om denna översättning:

Exploring the Meaning of Genesis 45

Skapad eller översatt av: Helen Kennedy

Datum skapat: 2020

Copyright: Helen Kennedy

All rights reserved.

Licens: Used with permission - se termer


Föreslagen citation:

Exploring the Meaning of Genesis 45. Translated by Helen Kennedy. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: