Exploring the Meaning of Genesis 43


Detta är en översättning av: Exploring the Meaning of Genesis 43

Översatt till English av Emanuel Swedenborg


Beskrivning:

Exploring the Meaning of Genesis 43

Om denna översättning:

Exploring the Meaning of Genesis 43

Skapad eller översatt av: Emanuel Swedenborg

Datum skapat: 2021

Tillskriven: This article is by the New Christian Bible Study editorial staff and volunteers.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

Copyright by the New Christian Bible Study Corp. All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer


Föreslagen citation:

Exploring the Meaning of Genesis 43. Translated by Emanuel Swedenborg. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back